PvNovinky.Váš aktuální zpravodajský server o Prostějově a okolí.

Provozujeme fotbalový klub.

Provoz střeleckého klubu.

Věnujeme se prevenci a léčbě závislostí především na nealkoholických návykových látkách.

Věnujeme se prevenci a léčbě závislostí především na nealkoholických návykových látkách.

Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi.

Sdružování lidí se společným zájmem o přírodu, kulturní dědictví a trvale udržitelný rozvoj krajiny v Konici a okolí.

Podpora a rozvoj regionu.

Provoz instituce jenž organizačně, administrativně a ekonomicky podporuje činnost sdružených spolků, prosazuje a chrání jejich společné zájmy a práva.

Podpora rozvoje a propagace města Prostějova.

Nabídka prostoru pro setkávání maminek s dětmi s výtvarným, sportovním i vzdělávacím programem pro děti i dospělé.

Nabídka prostoru pro setkávání maminek s dětmi s výtvarným, sportovním i vzdělávacím programem pro děti i dospělé.

Rozvíjení a popularizace rybářského sportu, vykonávání rybářského práva a ochrana životního prostředí.

Posláním svazu je rozvíjet a popularizovat rybářský sport, vykonávat rybářské právo, zajišťovat chov, ochranu a lov ryb a chránit životní prostředí.

Posláním svazu je rozvíjet a popularizovat rybářský sport, vykonávat rybářské právo, zajišťovat chov, ochranu a lov ryb a chránit životní prostředí.

Posláním svazu je rozvíjet a popularizovat rybářský sport, vykonávat rybářské právo, zajišťovat chov, ochranu a lov ryb a chránit životní prostředí.

Realizujeme projekty ve prospěch dětí a mládeže se zaměřením na děti z pěstounských rodin, dětských domovů a také středních škol na Prostějovsku.

Realizace projektů zaměřených na pomoc dětem a mladým lidem.

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.