Státní střední odborné učiliště zajišťuje výuku dvouletých nástavbových a tříletých oborů stavební provoz, zedník, tesař, instalatér, malíř, montér suchých staveb, elektrikář pro silnoproud,...

Státní všeobecné osmileté gymnázium. Škola pořádá výměnné pobyty s Německem a studijní a poznávací pobyty ve Velké Británii.

Státní všeobecné čtyřleté a šestileté gymnázium.

Státní všeobecné a sportovní čtyřleté a osmileté všeobecné gymnázium nabízí denní studium.

Církevní všeobecné gymnázium zajišťuje čtyřleté a osmileté studium.

Státní střední škola zajišťující výuku čtyřletých oborů technologie potravin - zpracování masa, analýza potravin, autotronik a nástavbového oboru podnikání.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů podnikání v EU, řízení služeb a marketing turismu, žurnalistika a tříleté dálkové studium.

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku maturitních oborů grafika v reklamní praxi, fotografie v reklamní praxi, módní designér a vizážista, podnikání v propagační tvorbě, řízení...

Státní střední zdravotnická škola zajišťující výuku čtyřletého oboru zdravotnický asistent.

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů oděvnictví a modelářství, návrhářství oděvů, užitá malba a multimediální tvorba.

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví, mechanik strojů a zařízení a mechanik seřizovač.

Nabízí obory Bezpečnostně právní činnost, Bezpečnostní služby – ve školním vzdělávacím programu Veřejnoprávní ochrana. Možnost uplatnění: veřejná správa (státní správa a samospráva), speciální...

Katedra zajišťuje výuku v oblasti technologie a řízení konfekční výroby.

Základní škola pro 550 žáků s rozšířeným oborem sportovních aktivit. Možnost využití školní jídelny a družiny.

Základní škola pro 230 žáků s družinou a jídelnou.

Základní škola pro 320 žáků s družinou a jídelnou.

Základní škola pro 330 žáků s družinou.

Základní škola pro 575 žáků s jídelnou a školní družinou.

Základní škola pro 800 žáků s družinou a jídelnou.