Mateřská škola pro 128 dětí.

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

Státní mateřská škola pro 75 dětí se školní jídelnou.

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

Mateřská škola pro 27 dětí s jídelnou.

Mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou.

Mateřská škola pro 5 dětí všech stupňů zdravotního postižení.

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola.

Střední škola zabezpečuje výuku oborů praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá pro absolventy základní školy praktické a speciální.

Státní střední škola zajišťující výuku tříletých oborů zahradnické práce, opravářské práce, opravář zemědělských strojů a mechanik opravář.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku tříletých oborů automechanik, autoklempíř, kadeřník a nástavbového oboru provozní technika.

Státní střední odborné učiliště zajišťuje výuku tříletých oborů obráběč kovů, strojní mechanik, jemný mechanik a zámečník. Možnost nástavbového studia.

Státní odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů stravovací a ubytovací služby, pečovatelské služby a dvouletý obor provozní služby.

Střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých a čtyřletých oborů brašnář, cukrář, číšník, kuchař či kosmetička, obchodník, prodavač a řezník.

Soukromé střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů umění aranžování, tradiční krejčí a prodavač oděvů, textilu a doplňků.

Státní střední škola zajišťující výuku dvouletých, tříletých a čtyřletých oborů technologie potravin - zpracování mouky, provoz služeb, zednické práce a stavební výroba.