Vyhledat v katalogu firem

Státní organizace a úřady

Působnost v oblastech ochrany rostlin a rostlinných produktů, monitoringu chorob či škůdců. Možnost výkonu odborných rostlinolékařských činností.

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu kraje před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Rozhodování o pozemkových úpravách a organizace jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Vedení a aktualizace registru půdních bloků, realizace dotační politiky resortu, poskytování poradenství.