Vyhledat v katalogu firem

Neziskové a humanitární instituce

Klub sdružuje rodiny se zdravotně postiženými dětmi a jejich přátele.

Instituce poskytuje sociální, ošetřovatelské, rehabilitační, terapeutické a poradenské služby handicapovaným dětem a seniorům.

Poskytování pomoci postiženým osobám, snaha o jejich integraci do společnosti. Pořádání společenských a sportovních akcí pro zdravé i postižené děti.

Poskytování služeb zdravotně postiženým občanům.

Provoz sdružení tělesně a zdravotně postižených osob a seniorů.

Zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Občanské sdružení pomáhá týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným a jinak sociálně ohroženým dětem.

Provoz klubové organizace sdružující lidi, kteří prostřednictvím vlastních projektů pomáhají převážně dětem a mladým lidem.

Podpora studentů ze sociálně slabých rodin dotacemi na akce pořádané školou. Spolupráce s vedením školy.

Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež.

Křesťanské občanské sdružení dětí a mládeže věnující se volnému času dětí. Organizování kroužků, jednorázových akcí a táborů.

Poskytujeme právní, sociální a psychologické poradenství žadatelům o azyl. Realizujeme volnočasové a vzdělávací programy.

Zajištění adopce chrtů.

Poskytování informačního servisu nevládním neziskovým organizacím, podpora integrace ČR do EU a rozvoj občanské společnosti.

Podpora oprav, rekonstrukcí, restaurování a staveb varhan.

Snaha o zapojení nezaměstnaných do plnohodnotného a aktivního společenského života a zlepšení přístupu při hledání zaměstnání.

Nabídka sociálního, pracovního poradenství, vzdělávacích kurzů v oblasti českého jazyka a práce s počítačem pro cizince.

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Poskytování humanitární a sociální pomoci v tuzemsku i v zahraničí.