Vyhledat v katalogu firem

Politické strany a politika

Politická strana zakládající svůj program na principech osobní svobody, parlamentní demokracie a tržního hospodářství.

Politická strana, která se hlásí k hodnotám a tradicím levicového hnutí. Dlouhodobým programovým cílem je socialismus.

Politická strana, která uznává základní význam práv a svobod, nezbytnost solidarity a zdůrazňuje význam občanského sdružení, svépomoci a samosprávy.

Politická strana, která se hlásí k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické interna­cionály a Evropské sociálně demokratické strany.