Pořádání akcí v oblasti kultury, školství, turistiky a volnočasových aktivit pro děti a dospělé.

Organizování kulturních, společenských, vzdělávacích, rekreačních a sportovních aktivit. Vytváření podmínek pro kulturní rozvoj obce.

Pořádání kulturních akcí včetně zajištění dopravy osob mikrobusem.

Sdružení zájemců o tancování.

Provoz folklorního souboru.

Provoz folklorního sdružení.

Nabídka pořadatelských služeb. Zajišťování vystoupení folklórních souborů.

Vytváření jednotného mezinárodního jazyka.

Sdružení pro jednoduchý život a hluboké myšlení.

Zajišťování služeb odborového svazu.

Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení.

Provozujeme domov pro osoby se zdravotním postižením a domov pro seniory.

Poskytování služeb sociální péče mentálně postižené mládeži a dospělým.

Působnost v oblastech ochrany rostlin a rostlinných produktů, monitoringu chorob či škůdců. Možnost výkonu odborných rostlinolékařských činností.

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.