Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu kraje před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Rozhodování o pozemkových úpravách a organizace jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Vedení a aktualizace registru půdních bloků, realizace dotační politiky resortu, poskytování poradenství.

Provádíme činnosti spojené s kontrolou výkonu spisové služby.

Pořádáme pravidelné pozorování hvězdné oblohy a Slunce pro zájemce z řad veřejnosti, organizovaným skupinám a školním výpravám.

Sbor pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Pořádání a organizace kroužků, akcí, soutěží, výletů, lyžařských kurzů, víkendových pobytů, vodáckých a letních táborů.

Pořádání a organizace kroužků, akcí, soutěží, výletů, lyžařských kurzů, víkendových pobytů, vodáckých a letních táborů.

Pořádání a organizace kroužků, akcí, soutěží, výletů, lyžařských kurzů, víkendových pobytů, vodáckých a letních táborů.

Provoz zájmových kroužků, pořádání táborů a soutěží pro děti. Půjčování lyžařského vybavení pro zimní sporty.

Poskytování výchovné a sociální péče dětem bez rodiny.

Dětský domov nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům.

Dětský domov nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům.

Hlídání dětí ve věku od 1 do 3 let. Tělesná, hudební, výtvarná, rozumová, pracovní a mravní výchova prostřednictvím her.