Vyhledat v katalogu firem

Vzdělávací instituce

Pořádání a organizace kroužků, akcí, soutěží, výletů, lyžařských kurzů, víkendových pobytů, vodáckých a letních táborů.

Pořádání a organizace kroužků, akcí, soutěží, výletů, lyžařských kurzů, víkendových pobytů, vodáckých a letních táborů.

Pořádání a organizace kroužků, akcí, soutěží, výletů, lyžařských kurzů, víkendových pobytů, vodáckých a letních táborů.

Provoz zájmových kroužků, pořádání táborů a soutěží pro děti. Půjčování lyžařského vybavení pro zimní sporty.

Poskytování výchovné a sociální péče dětem bez rodiny.

Dětský domov nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům.

Dětský domov nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům.

Hlídání dětí ve věku od 1 do 3 let. Tělesná, hudební, výtvarná, rozumová, pracovní a mravní výchova prostřednictvím her.

Provoz obecní knihovny.

Nabídka knihovnických služeb.

Půjčování knih a časopisů, nabídka přístupu na internet.

Půjčování knih a časopisů, nabídka přístupu k internetu.

Půjčování knih a časopisů, nabídka přístupu na internet.

Nabídka knihovnických a informačních služeb.

Nabídka služeb obecní knihovny a bezplatného internetu.

Poskytování knihovnických služeb. Možnost kopírování, využití internetu a dětského koutku.