Vyhledat v katalogu firem

Záchranné a bezpečnostní instituce

Sbor dobrovolných hasičů.

Provoz sboru dobrovolných hasičů.

Poskytování služeb v oblasti protipožární ochrany, záchranných a likvidačních prací. Vzdělávání mládeže v oblasti požární ochrany a prevence.

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Provoz sboru dobrovolných hasičů. Poskytování informací o činnosti požárního sportu, zásazích, jednotce, kulturních akcích a výsledcích soutěží.

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Šíření požární osvěty, zajištění práce výjezdové jednotky. Pořádání kulturních akcí.

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Povolování vstupu a pobytu cizinců na území České republiky.

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Úřad metodicky řídí, koordinuje a ovlivňuje činnost útvarů služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky.

Útvar zabývající se vnitřní kontrolou, včetně mimořádných událostí a profesních pochybení v rámci územního odboru.

Poskytování informačního servisu o činnosti Policie ČR sdělovacím prostředkům a zajišťování komunikace územního odboru s médii a veřejností.

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.