Provoz veterinárního hygienického střediska.

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

Poskytování zdravotní péče.

Převoz raněných, nemocných a rodiček.

Nabízíme komplexní poradenství v oblasti výživy a zdravého životního stylu.

Provozování zdravotní dopravy.

Poskytování dopravní zdravotnické služby.

Poskytuji etikoterapii, výklad karet, feng-shui, reiky a su-jok.

Poskytování poradenských služeb v oblasti zdravého životního stylu. Nabídka alternativních terapií.

Prodej amuletů, symbolů a esencí.

Nabídka služeb duchovního charakteru. Pořádání seminářů, poskytování terapií i výklady karet.

Nabídka masáží, pedikúry, kosmetiky, psychologického poradenství, Reiki, výkladu karet, numerologie, šamanismu, automatického písma a kineziologie.

Nabídka alternativní a čínské medicíny, klasických a reflexních masáží. Prodej čajů a produktů pro širokou veřejnost a také pro sportovce a děti.

Vzdělávání v oboru porodní asistence, nabídka přípravných kurzů pro budoucí maminky. Vedení těhotenské poradny a poporodní návštěvní služby.

Nabídka služeb pro osoby, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodu zdravotního stavu či pokročilého věku.

Zajišťování domácí zdravotní péče.

Zdravotní a pečovatelská služba v domácnostech, stacionář pro psychotiky, sociální pomoc a poradenství, zápůjčky kompenzačních pomůcek.

Zdravotní a pečovatelská služba v domácnostech, stacionář pro psychotiky, sociální pomoc a poradenství, zápůjčky kompenzačních pomůcek.

Dům s pečovatelskou službou je určen pro bydlení starobních a invalidních důchodců.

Poskytujeme služby osobám, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.