Vyhledat v katalogu firem

Výrobci zemedělských komodit

Hospodaření v lesích ve vlastnictví státu, ochranná služba, správa drobných vodních toků, myslivost a rybářství, lesnická osvěta a publikační činnost.

Nabídka lesnických prací, výsadby a vyžínání lesních kultur, ochrany lesů nátěrem a stavbou oplocenek.

Provádění lesnických prací.

Nabídka služeb v oblasti lesnictví, těžby dřeva, pěstební a zahradní činnosti.

Nabídka lesnických prací.

Provádíme veškeré práce v lesním hospodářství, rizikové kácení, ořezy, výřezy i sázení.

Nabídka lesnických služeb.

Provádíme veškeré práce v lesním hospodářství. Zajišťujeme těžbu dřeva, pěstební činnost či výrobu a prodej palivového dříví.

Poskytujeme veškeré služby v lesnictví. Provádíme těžbu ruční i harvestorovou technikou, pěstební a obchodní činnost.

Nabízím pěstební práce v lese, sečení trávy a výřezy zaplevelených ploch.

Výroba a prodej semen a osiv zahradních plodin. Šlechtění zahradních plodin a prodej ovocnářských výpěstků.

Výroba a prodej zeleninových i květinových osiv.

Chov a prodej prasat.

Chov a prodej bažantů, perliček, krůt a bažantích vajec.

Chov daňků a muflonů. Nabídka odstřelu daňčí a mufloní zvěře v soukromé oboře. Prodej zvěřiny. Provádění lesních prací.

Chov ovcí a koz, prodej plemenných a jatečných zvířat.

Zabýváme se chovem skotu a pěstováním obilovin, olejnin i krmných plodin.

Nabídka produktů rostlinné a živočišné výroby.

Výroba živočišných a rostlinných produktů.

Zpracování a prodej produktů rostlinné a živočišné výroby.